Zapraszamy do zgłębienia pięciu zagadnień konserwatorskich, które przedstawia na dla nas kierownik projektu - prof. Jacek Martusewicz, który jest zawodowo związany z przedstawionymi w naszym projekcie pracami.

Zrozumieć, żeby konserwować

Spojrzenie na zabytek oczami konserwatora dzieł sztuki

Konserwator dzieł sztuki ma za zadanie nie tylko utrwalić materialny wymiar dzieła i spowolnić procesy, które przyczyniają się do jego starzenia i niszczenia, ale również zaproponować taką jego formę konserwacji lub restauracji, która będzie najodpowiedniejsza dla jego przyszłej ekspozycji.

Kim są ci święci?

Ciekawostki o przedstawieniach i próba interpretacji

Na dekoracji ceramicznej ścian głównego wirydarza klasztoru Santo Domingo w Limie wykonanej z azulejos, czyli ceramicznych płytek dekorowanych barwnymi szkliwami, przedstawiono 54 postaci świętych na 60 wizerunkach. Większość z nich należy do osób związanych z Zakonem Kaznodziejskim, czyli dominikanami, którzy po dziś dzień są gospodarzami klasztoru.

Po co robić kopie?

O studiowaniu pierwotnej technologii i kopii na potrzeby rekonstrukcji

Po co malować kopie obrazów? Najprostsza odpowiedź brzmi, że chociaż kopia nie zastąpi oryginału, to dobra kopia daje dużo większą przyjemność obcowania z dziełem niż najlepsza nawet reprodukcja. Konserwatorzy dzieł sztuki malują kopie jednak z jeszcze jednego, bardzo ważnego powodu: jest to niepowtarzalna okazja studiowania techniki i technologii powstania oryginalnego dzieła sztuki.

Czy klasztor położony jest w Limie,
czy nad rzeką Rimac?

O badaniach zapraw, zawilgoceniu i wpływie rzeki na klasztor

Kiedy Francisco Pizzaro 18 stycznia 1535 założył oficjalnie La Ciudad de Reyes, czyli Miasto Królów, ulokował je nad brzegiem rzeki Rimac w odległości 12 km od wybrzeża. Obecna nazwa Lima pochodzi prawdopodobnie właśnie od nazwy tej rzeki.

To czego nie widać, czyli próby konserwatorskie

O tajnikach warsztatu konserwatora zabytków

Pobieranie próbek do badań i wykonywanie prób technologicznych to nieodłączne elementy pracy konserwatorów. Rozpoczynają się już na etapie planowania prac i towarzyszą im do samego końca. Pozostają one jednak niewidoczne po ich zakończeniu.