Dekoracja ceramiczna głównego wirydarza klasztoru Santo Domingo w Limie, Peru.
Analiza technologiczna płytek ceramicznych azulejos

Jacek Martusewicz, Henryk Stoksik

Streszczenie:

Prowadzone szerokie badania konserwatorskie w klasztorze Santo Domingo w Limie (Peru) przy XVII-wiecznej dekoracji ceramicznej głównego wirydarza stały się wyjątkową okazją dla dokonania analizy pierwotnej technologii wykonania zdobiących je płytek azulejos. Na podstawie informacji historycznych oraz cech stylistycznych wyodrębniono dwie grupy płytek: wykonanych w warsztatach hiszpańskich w Sewilli oraz miejscowych w Limie. Do badań zastosowano instrumentalne metody analityczne takie jak rentgenowska analiza dyfraktometryczna (XRD) oraz skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM-EDS). Otrzymane rezultatu pozwoliły nie tylko na określenie technologii produkcji obu ośrodków, ale także na wskazanie ich wpływu na ostateczny wyraz artystyczny dekoracji. Wnioski wyciągnięte z tych badań mogą być pomocne przy analizie proweniencji innych XVII-wiecznych dekoracji wykonanych z płytek azulejos zachowanych na terenie Limy oraz innych miast dzisiejszego Peru. Wskazują także na charakterystyczne cechy produkcji warsztatów ceramicznych Hernando de Valladaresa w Sewilli i Juana del Corral w Limie.

Zobacz:

Martusewicz, J., & Stoksik, H. (2023). Ceramic decoration of the main courtyard of the Convent of Santo Domingo in of Santo Domingo in Lima, Peru. Technological analysis of tiles. Estudios Latinoamericanos, 42, 231-249. https://doi.org/10.36447/Estudios2022.v42.art10