Archangelo de Bianchi

Archangelo de Bianchi

(1516-1580)

Arcangelo de Bianchi urodził się 4 października 1516 r. w Gambolò w rodzinie Luigiego Bianchi i Santiny Panizzari. Do klasztoru dominikanów wstąpił w Vigevano. Studiował w Bolonii, gdzie uzyskał doktorat z teologii w 1527 r. Po święceniach kapłańskich za zgodą przełożonych towarzyszył kardynałowi Michele’owi Ghislieriemu (późniejszemu papieżowi Piusowi V) w różnych misjach. W 1559 r. został przeorem klasztoru Santa Maria della Grazie w Mediolanie, a pięć lat później komisarzem inkwizycji rzymskiej. W roku następnym, 16 września, został mianowany biskupem Teano. 17 maja 1570 r. papież Pius V mianował go kardynałem prezbiterem z tytularnym kościołem San Cesareo w Palatio. Został także osobistym spowiednikiem głowy Kościoła i był nim aż do jego śmierci. W 1572 r. papież Grzegorz XIII mianował go prefektem Kongregacji Indeksu. 18 września 1575 r. zrezygnował z biskupstwa w Teano. Zmarł 18 stycznia 1580 r. w wieku 63 lat. Jego ciało spoczywa w bazylice Santa Sabina na Awentynie w Rzymie.

Bibliografia:

  • Cardella L., Memorie storiche de’ cardinali della Santa Romana Chiesa, t. 5, Rome 1793, s. 135–136.

  • Walz A., I Cardinali Domenicani. Note bio-bibliografiche, Florenz-Rom 1940 (odbitka z: „Memorie Domenicane”, 56 (1939), s. 171–189, 57 (1940), s. 30–49, 80–88).