Piotr de Palude

 Piotr de Palude

(ok. 1275–1342)

Piotr de Palude (łac. Peter Paludanus, fr. Pierre de la Palu) urodził się w hrabstwie Bresse w Sabaudii około 1275 r. Wstąpił do zakonu dominikanów w Lyonie, ale studiował w Paryżu. W 1314 r. otrzymał tytuł magistra św. teologii. Dwukrotnie brał udział w kapitule generalnej zakonu z ramienia braci z Francji. W 1318 r. papież Jan XXII mianował go swoim legatem w misji zapewnienia pokoju pomiędzy księciem Flandrii a królem francuskim. Niestety jego misja nie zakończyła się pomyślnie. Był także członkiem powołanej przez tegoż papieża komisji do zbadania błędów w pismach Petrusa Olivi. W 1329 r. papież wezwał go do Awinionu i mianował go łacińskim patriarchą Jerozolimy. W Egipcie bezskutecznie negocjował z sułtanem w sprawie wyzwolenia Palestyny. Jego przerażające relacje o sytuacji na tym terenie doprowadziły do zorganizowania krucjaty przeciwko sułtanowi, ale do niej nie doszło z powodu niechęci i braku zgody ze strony książąt chrześcijańskich. 17 lipca 1336 r. został biskupem diecezji Couserans. Zmarł pod koniec lat sześćdziesiątych XIV w. w Paryżu i został pochowany w tamtejszym kościele św. Jakuba.

W ciągu swojego życia Piotr de Palude poświęcał się pracy naukowej i pisarskiej. Pozostawił po sobie komentarze do Sentencji Piotra Lombarda. Jest także autorem komentarzy do wszystkich ksiąg Pisma św. oraz konkordancji do Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Nic więc dziwnego, że w dekoracji ceramicznej wirydarza limskiego konwentu Santo Domingo przedstawiany jest jak inni patriarchowie jerozolimscy – z książką.

Bibliografia:

  • Sikes J. G., Jean de Pouilli and Peter de la Palu, „English Historical Review”, 49 (1934), s. 219–40.

  • Hödl L., Dignität und Qualität der päpstlichen Lehrentscheidung in der Auseinandersetzung zwischen Petrus de Palude († 1342) und Johannes de Polliaco († p. 1321) über das Pastoralstatut der Mendikantenorden, [w:] Bonaventura. Studien zu seiner Wirkungsgeschichte, Werl 1976 (Franziskanische Forschungen, 28), s. 136–145.

  • Dunbabin J., A Hound of God. Pierre de la Palud and the Fourteenth-Century Church, Oxford 1991.