Św. Dominik Guzman

Św. Dominik Guzman, kapłan

(ok. 1170-1221)

Św. Dominik urodził się około roku 1170 w Caleruega (w obecnej prowincji Burgos, Hiszpania). Jego ojcem był Félix Núñez de Guzmán i matką Joanna de Aza. Jego starsi bracia Manes oraz Antoniego byli kapłanami, Manés pomagał z zakładaniu zakonu kaznodziejskiego (także jest wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony). Od siedmiu do czternastego roku życia (1176–1184), pod kierunkiem swego wuja Gonzalo de Aza, który był kapłanem w Gumielu de Izán, otrzymał staranne wykształcenie moralne i kulturowe. Przez kolejne 15 lat mieszkał w Palencji, gdzie studiował sztukę (wyższe humanistyki i filozofię) i teologię. Po ukończeniu studiów w 1190 r., otrzymując tonsurę, został kanonikiem regularnym w katedrze w Osmie, jednak nadal przebywał w Palencji. W 1191 r. sprzedawał swoje książki, aby ulżyć biednym z głodu, który pustoszył Kastylię. Studia ukończył w 1194 r., wtedy też przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne cztery był profesorem w szkołach katedralnych w Palencji. Potem osiadł w Osmie, gdzie został przełożonym wspólnoty kanonickiej, do której należał. Ponadto jako wikariusz generalny wspierał biskupa Diego w zarządzaniu diecezją.

W 1205 r., z rozkazu króla Alfonsa VIII z Kastylii, towarzyszył biskupowi Osmy, Diego de Acebes, jako nadzwyczajny ambasador, w zorganizowaniu ślubu księcia Ferdynanda na duńskim dworze. Z tego powodu odbywał podróże do Danii i Rzymu. W trakcie tej wyprawy zetknął się z heretykami – katarami. Postanowił nawracać ich poprzez głoszenie Ewangelii. Początkowo ewangelizowali on i bp. Diego, potem dołączali do nich inni. Z tą myślą w 1206 r. osiadł w Langwedocji, natomiast bp. Diego musiał wrócić do swojej diecezji. Tego samego roku założył pierwszy dom dominikanek w Prouille. W 1215 r. w Tuluzie zorganizował pierwszą wspólnotę kaznodziejów, która dała potem początek zakonowi. W 1216 r. doszło do założenia zakonu, które papież Honoriusz III zatwierdził 22 grudnia tego roku. W następnym roku rozsyła braci do Hiszpanii i do Paryża, nieco później także do Bolonii. Od papieża otrzymał kościół Santa Sabina na Awentynie w Rzymie, przy którym zorganizował klasztor. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1220 r. uczestniczył w pierwszej kapitule generalnej zakonu, która odbyła się w Bolonii. W jej trakcie powstała druga część konstytucji zakonnych, natomiast rok później, w trakcie kolejnej kapituły generalnej, która również obradowała w konwencie bolońskim, doszło do utworzenia ośmiu pierwszych prowincji zakonu. Dominik zmarł  6 sierpnia 1221 w Bolonii, gdzie został pochowany.

Ojciec Święty Grzegorz IX kanonizował go 13 lipca 1234 roku. Początkowo jego wspomnienie przypadało na 5 sierpnia. Papież Pius V, przeprowadzając reformę liturgii i kalendarza liturgicznego, wspomnienie św. Dominika przeniósł na 4 sierpnia, ku niezadowoleniu zakonu. Przez pewien czas uroczystość św. Dominika dominikanie nadal obchodzili 5 sierpnia. Po Soborze Watykańskim II została ona przeniesiona na 8 sierpnia.

Wokół św. Dominika wytworzyła się czarna legenda, jakoby miał być pierwszym inkwizytorem, a nawet twórcą inkwizycji. Legendą tę stworzyli sami dominikanie, szczególnie znany dominikanin i inkwizytor Bernard Gui (1261–1331), chcąc w ten sposób powiązać ten urząd z Zakonem Kaznodziejskim. Jako wielki inkwizytor Dominik jest przedstawiony chociażby na obrazie Pedro Berruguete z ok. 1495 r.

Tradycja zakonna, ale także i w ogóle kościelna, św. Dominikowi przypisuje powstanie różańca i modlitwy różańcowej. I chociaż jej twórcą jest kartuz Dominik z Prus, to w ikonografii często możemy zobaczyć, jak Dominik otrzymuje różaniec od Matki Boskiej. Legendę tę rozpropagował dominikanin bł. Alan de la Roche (de Rupe; ok. 1428–1475).

W ikonografii jest jednak znacznie więcej przedstawień Dominika, w których ukazane są również jego atrybuty: biała lilia, książka, gwiazda nad głową lub na czole, pies z pochodnią w zębach, kościół, sztandar i różaniec. Lilia, którą Dominik trzyma w dłoni, oznacza czystość i doskonałość. Jedna z legend mówi, że w 1530 r. to właśnie Matka Boska, ukazująca się w towarzystwie świętych Marii Magdaleny i Katarzyny Aleksandryjskiej, kazała malarzowi dominikańskiemu br. Wawrzyńcowi namalować Dominika z książką i lilią jako znak wiary i czystości. Księga odwołuje do historii sprzedaży książek w czasie studiów, ale również może symbolizować umiłowanie książek, a szczególnie Pisma świętego. Świadkowie jego przekazali, że zawsze miał przy Ewangelię według św. Mateusza i Listy św. Pawła. Ponadto z księgą wiąże się wizja, którą miał święty: podczas modlitwy o zatwierdzenie założonego przez siebie zakonu ukazali mu się święci Apostołowie Piotr i Paweł, pierwszy wręczył mu laskę pasterską, a drugi – księgę, zapowiadając w ten sposób kaznodziejski i naukowy charakter zakonu. Gwiazda natomiast związana jest z legendą, mówiąca, że podczas chrztu Dominika, nad jego głową ukazała się gwiazda na czole, co miało symbolizować, że jego nauczanie, jak latarnia morska, będzie prowadziła dusze do Chrystusa. Pies z pochodnią w zębach nawiązuje do legendy, mówiącej o wizji, którą miała matka świętego – bł. Joanna de Aza. Mianowicie, śniło się jej, że urodziła psa, który w pysku trzymał zapaloną pochodnię. Miało to znaczyć, że to właśnie jej syn rozpali na świecie ogień Jezusa Chrystusa poprzez nauczanie. Makieta kościoła nawiązuje zaś do założonych przez św. Dominika i jego duchowych synów licznych klasztorów.

Bibliografia:

 • Santo Domingo de Guzmán visto pro sus conteporáneos, ed. J. M. Gelabert, Madrid 1966.
 • Vicaire M.-H., Saint Dominique et les inquisiteurs, Toulouse 1967.
 • Vicaire M.-H., Saint Dominique et ses frères Évangile ou croisade, Paris 1967 (Chrétiens de Tous les Temps) (przekład polski: Dominik i jego bracia kaznodzieje, przeł. A. Gabroń, Poznań 1985).
 • Bédouelle G., Dominique ou la grâce de la parole, préface M.-H. Vicaire, Paris 1982 (Douze hommes dans l'histoire de l'Église) (przekład włoski: Domenico: la grazia della parola, prefazione di D. Mongillo, Roma 1984; przekład niemiecki: Dominikus : Von der Kraft des Wortes, Graz-Wien-Köln 1984; przekład angielski: Saint Dominic: the grace of the Word, transl. by M. Th. Noble, San Francisco 1987; przekład polski: Dominik, czyli łaska słowa, przeł. J. Fenrychowa, Poznań 1987, 2011.
 • Vicaire H.-M., The genius of St Dominic. A collection of Studi-essays, ed. P. B. Lobo, Nagpur (India) 1990.
 • Iturgáiz Criza D., Santo Domingo y su identidad iconográfica, „Ciencia Tomistica”, 107 (1980), nr 351, s. 205–350.
 • Iturgáiz Criza D., Iconografía de S. Domingo de Guzmán en el Beato Angélico, „Ciencia Tomista”, 112 (1985), s. 511–579.
 • Iturgáiz Criza D., Iconografía de Santo Domingo de Guzmán, „Archivo Dominicano”, 12 (1991), s. 5–129.
 • Iturgáiz Criza D., Iconografía de Santo Domingo de Guzmán. La fuerza de la imagen, Burgos 1992.
 • Iturgáiz Criza D., Iconografía miniada de Santo Domingo de Guzmán, „Archivo Dominicano: Anuario”, 14 (1993), s. 325–376, 15 (1994), s. 49–92.
 • Iturgáiz Criza D., Ciclo iconográfico de Santo Domingo de Guzmán en la Recoleta dominica de Santiago de Chile, „Archivo Dominicano”, 16 (1995), s. 69–154.
 • Iturgáiz Criza D., Museografía iconográfica de Santo Domingo en la pintura española. Estilo Manierista. Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo en Soriano, „Archivo Dominicano”, 20 (1999), s. 47–109.
 • Iturgáiz Criza D., El Angélico: pintor de Santo Domingo de Guzmán. Salamanca, San Esteban 2000.
 • Iturgáiz Criza D., Museografía iconográfica de Santo Domingo en la pintura española, „Archivo Dominicano”, 21 (2000), s. 163–236.
 • Iturgáiz Criza D., Museografía iconográfica de Santo Domingo de Guzmán en la pintura española: estilo barroco, „Archivo Dominicano”, 22 (2001), s. 101–174.
 • Iturgáiz Criza D., La Virgen del Rosario y Santo Domingo en el arte. Madrid 2003.
 • Iturgáiz Criza D., Pedro Berruguete y la orden de predicadores, „Ciencia Tomista”, 130 (2003), nr 420, s. 139–164.
 • Iturgáiz Criza D., Santo Domingo de Guzmán en la iconografía española: museografía dominicana, Madrid 2003.
 • Iturgáiz Criza D., Inquisición e iconografía. La cueva de Santo Domingo en Santa Cruz la Real, de Segovia, „Ciencia Tomista”, 131 (2004), nr 423, s. 189–215.
 • Iturgáiz Criza D., Museografía iconográfica dominica. Santo Domingo de Guzmán: palabra e imagen, „Archivo Dominicano”, 26 (2005), s. 191–279.
 • Ibáñez Pérez A. C., Iconografía de Santo Domingo de Guzmán en Burgos, „Cuadernos de Arte e Iconografía”, 11 (1993), s. 507–514.
 • Cobianchi R., Iconographic and visual sources for Bernardo Strozzi’s „Vision of St. Dominic, „Burlington Magazine”, 10 (1998), nr1147, s. 668–675.
 • Roquebert M., San Domenico. Contro la leggenda nera, Cinisello Balsamo (Milano) 2005 (Tempi e figure. Seconda serie, 45).
 • Baquero Martín M. J., Santo Domingo de Caleruega. Estudio iconológico, „Estudios de Historia de España”, 10 (2008), s. 61–83.
 • Vicaire H.-M., Histoire de Saint Dominique, préface par G. Bedouelle, Paris 2012 (Histoire. Biographie).
 • Baquero Martín M.J., Escenas de la vida de Santo Domingo de Guzmán, „Estudios de Historia de España”, 14 (2012), s. 135–159
 • Finn R., Dominic and the Order of Preachers, London 2016.
 • Cioffari G., San Domenico: fondatore dell'Ordine dei frati predicatori, Bari 2016.
 • Festa G., Laffay A., San Domenico padre dei Predicatori. La vita, la santità, l'eredità, Bologna 2021 (Domenicani, 48).
 • Frank I. W. Charisma in Verfassung. Dominikus und der Predigerorden, hrsg. von K.-B. Springer, Leipzig 2021 (Dominikanische Quellen und Zeugnisse, 22).