Ambroży Sansedoni ze Sieny

Bł. Ambroży Sansedoni ze Sieny

(1220-1286)

Ambroży urodził się w Sienie w 1220 roku i pochodził ze szlacheckiej rodziny Sansedonich. Legenda mówi, że gdy był małym dzieckiem, został wyleczony w dominikańskim kościele św. Marii Magdaleny z wrodzonej deformacji. Był znany ze swojego miłosierdzia i bezinteresownej miłości do pielgrzymów, chorych w szpitalach i więźniów. W wieku siedemnastu lat wstąpił do nowicjatu klasztoru oo. dominikanów w swoim rodzinnym mieście. Został wysłany do Paryża, gdzie razem ze swoim kolegą – Świętym Tomaszem z Akwinu - kontynuował studia filozoficzne i teologiczne, a następnie do Kolonii, gdzie od 1248 roku pobierał nauki u Świętego Alberta Wielkiego. W 1260 roku był jednym z misjonarzy, którzy ewangelizowali Węgry. Sześć lat później Sienna została postawiona w stan oskarżenia z powodu popierania sprawy cesarza Fryderyka II, a następnie o wrogość wobec Stolicy Apostolskiej. Mieszkańcy Sieny zwrócili się do Ambrożego z prośbą o przedstawienie ich sprawy papieżowi. Tak skutecznie to uczynił, że uzyskał dla swojego rodzinnego miasta pełne ułaskawienie i odnowienie wszystkich jej przywilejów. Gdy miasto ponownie porzuciło lojalność, Ambroży po raz drugi otrzymał dla nich ułaskawienie. Dokonał pojednania między Konradynem – władcą Szwabii – a papieżem Klemensem IV. Mniej więcej w tym samym czasie został wybrany biskupem, ale odmówił urzędu. Przez pewien czas poświęcił się głoszeniu ósmej krucjaty. Później, na prośbę papieża Grzegorza X, spowodował, że w klasztorze dominikanów w Rzymie zostały wznowione studia. Po śmierci papieża Grzegorza X zrezygnował z pełnionych obowiązków i zamieszkał w jednym z dominikańskich klasztorów, skąd został wezwany przez Innocentego V i wysłany jako legat papieski do Toskanii. Przywrócił pokój między Florencją a Pizą, a także między republikami Republiki Weneckiej i Genui. Zmarł w Siennie w 1286 r.

Uznawany był za wzór pokory. Był znanym kaznodzieją, jednak – mimo zebrania jego dzieł – nie zachowały się one do dziś. Był zasłużonym dyplomatą i orędownikiem pokoju. Papież Grzegorz XV beatyfikował go w 1622 r. Jego wspomnienie przypada na 20 marca. W ikonografii ukazywany jest z księgą lub gołębicą. Pierwszy atrybut oznacza jego uczoność i posiadaną wiedzę teologiczną, natomiast drugi – symbolizuje pokój i Boże natchnienie. Wiadomo bowiem, że bł. Ambroży nie tylko zaprowadzał pokój pomiędzy zwaśnionymi gibelinami i gwelfami, ale także przyczynił się do zniesienia interdyktów, którymi Sienę obłożyli papieże Sylwester IV i Grzegorz X.

Bibliografia:

  • [Sansedoni B.], La sancta vita di beato Ambrosio da Siena, Siena 1509.

  • Croissant F.G., Synopsis vitae, et miraculorum B. Ambrosii (Sansedoni) Senensis, Bruxeliis 1623.

  • Paparonibus I. de, Legenda B. Ambrosii de Senis O.P., „Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum”, 41 (1933), s. 155–172, 224–235.

  • Kaeppeli T., Le prediche del Beato Ambrogio Sansedoni da Siena, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, 38 (1968), s. 5–12.

  • D’Urso G., Beato Ambrogio Sansedoni 1220-1287. Vita e iconografia, Siena 1986.

  • Toritti P., L’iconografia del beato Ambrogio da Siena, „Bullettino senese di storia patria”, 100 (1993), s. 212–383.

  • Redon O., Una famiglia, un santo, una città. Ambrogio Sansedoni e Siena, a cura di S. Boesch Gajano, Roma 2015.

  • Redon O., Un culte civique ou familial, du XIIIe au XVIIIe siècle: Ambrogio de Sienne, [w:], Monaci, ebrei, santi. Studi per Sofia Boesch Gajano. Atti delle Giornate di studi „Sophia kai historia”. Roma, 17–19 febbraio 2005, a cura di A. Volpato, Roma 2008, s. 195–223 (Studi e ricerche, 16).